Firma

BIOCONTROL jest ekspercką firmą specjalizującą się w usługach z zakresu doradztwa, audytu i weryfikacji dla sektorów: energetyki, rolnictwa, leśnictwa, bankowości i finansów oraz ochrony środowiska.

BIOCONTROL jest liderem doradztwa we wdrożeniach systemów opartych na zasadach należytej staranności (SNS) w łańcuchach dostaw produktów oraz współtwórcą Krajowego Standardu Uwierzytelniania Biomasy.

W ramach Krajowego Standardu Uwierzytelniania Biomasy – BIOCONTROL jest Jednostką Organizacyjną odpowiedzialną za administrowanie i rozwój systemu. Głównym zadaniem jest współtworzenie standardów, uznawanie i nadzór nad Jednostkami Certyfikującymi działającymi w ramach systemu. Do ważnych zadań Administratora systemu należy również ustanawianie kierunków rozwoju, współpraca pomiędzy uczestnikami systemu, Jednostkami Certyfikującymi oraz zainteresowanymi stronami, poprzez powołanie Rady Systemu.

Ponadto BIOCONTROL jako administrator systemu stworzył narzędzie wspomagające jego działanie w postaci Portalu www.KSUB.info zawierającego aktualny rejestr certyfikowanych podmiotów oraz wykaz Jednostek Certyfikujących posiadających autoryzację do prowadzenia procesów certyfikacji SNS w ramach Krajowego Standardu Uwierzytelniania Biomasy. Obecnie Portal www.KSUB.info jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez podmioty i strony zainteresowane do monitorowania łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne.

2015

Luty

Otwarcie Biura Operacyjnego BIOCONTROL Sp. z o.o w Gdyni Al. Waszyngtona.

Styczeń

Audytorzy BIOCONTROL wspólnie z SGS uczestniczą w audytach zakładów IKEA w ramach Projektu monitorowania łańcucha dostaw biomasy dla BIOMASA Grupa TAURON.

2014

Wrzesień

Zmiana formy działalności – powołanie i rejestracja BIOCONTROL Sp. z o.o. Przeniesienie siedziby Spółki do Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego.

Czerwiec

Eksperci BIOCONTROL uczestniczą w weryfikacji wniosków o rozliczenie okresów rozliczeniowych w ramach systemów wsparcia OZE dla spółki dedykowanej Grupy ENERGA.

Styczeń

Eksperci BIOCONTROL w ramach współpracy z wiodącą Jednostką Certyfikującą uczestniczą w realizacji pierwszych projektów pilotażowych związanych z certyfikacją Systemu Należytej Staranności dla ENEA Wytwarzanie SA Segment Ciepło w Białymstoku.